ZƏFƏRİN BAYRAQDARI

Tarix boyu tarixi-siyasi, coğrafi şəraitdən, siyasi sistemin xüsusiyyətindən asılı olmayaraq liderlik fenomeni milli dövlətin formalaşmasında və inkişafında həlledici rola malik olmuşdur.

Elə çətin, ağır sınaqlarla üzləşdiyi vaxtlarda xalqı öz ardınca apara bilən tarixi şəxsiyyətlər yetirmiş Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcud olması və bugünkü sürətli inkişafı da liderlik amili ilə birbaşa bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ümummilli lider Heydər Əliyev öz ağlı, iradəsi, qərar qəbul etmək səriştəsi, insanlara doğru yolu göstərmək bacarığı ilə xalqı vahid amal uğrunda səfərbər edərək ölkəmizi böyük bir bəladan qurtardı.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, ulu öndərin böyük çətinliklər hesabına Azərbaycan siyasi palitrasında milli siyasi iradəni təmsil edən avanqard siyasi qüvvəni – Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratması ölkə tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri idi. Yarandığı gündən əsas məramı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsindən, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən, demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət qurulmasından, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi sabitlik, milli həmrəylik, güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan ibarət olan partiyamız geridə qalan 26 ildə öz məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmişdir. Məhz uğurlu fəaliyyətin nəticəsidir ki, 700 mindən çox üzvü olan YAP ölkədə keçirilmiş bütün seçkilərdə – prezident, parlament və bələdiyyə – inamlı qələbələr qazanaraq ulu öndərin, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun alternativsiz olduğunu sübut etmişdir.
Bu gün gənc dövlətin bünövrəsinin möhkəmliyi və həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi məhz müasir cəmiyyətdə əsl rəhbər obrazının ən mühüm xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən dövlət başçısı İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərinin, zəkasının, siyasi iradəsinin və uzaqgörənliyinin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində cənab İlham Əliyevi yeni mərhələdə ölkəyə rəhbərlik etməyə qadir şəxsiyyət kimi gördüyünü, bir çox işlərin onun tərəfindən uğurla başa çatdırılacağına inamını ifadə etmişdi: “O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm
İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Tarix boyu tarixi-siyasi, coğrafi şəraitdən, siyasi sistemin xüsusiyyətindən asılı olmayaraq liderlik fenomeni milli dövlətin formalaşmasında və inkişafında həlledici rola malik olmuşdur.

Elə çətin, ağır sınaqlarla üzləşdiyi vaxtlarda xalqı öz ardınca apara bilən tarixi şəxsiyyətlər yetirmiş Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcud olması və bugünkü sürətli inkişafı da liderlik amili ilə birbaşa bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ümummilli lider Heydər Əliyev öz ağlı, iradəsi, qərar qəbul etmək səriştəsi, insanlara doğru yolu göstərmək bacarığı ilə xalqı vahid amal uğrunda səfərbər edərək ölkəmizi böyük bir bəladan qurtardı.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, ulu öndərin böyük çətinliklər hesabına Azərbaycan siyasi palitrasında milli siyasi iradəni təmsil edən avanqard siyasi qüvvəni – Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratması ölkə tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri idi. Yarandığı gündən əsas məramı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsindən, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən, demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət qurulmasından, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi sabitlik, milli həmrəylik, güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan ibarət olan partiyamız geridə qalan 26 ildə öz məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmişdir. Məhz uğurlu fəaliyyətin nəticəsidir ki, 700 mindən çox üzvü olan YAP ölkədə keçirilmiş bütün seçkilərdə – prezident, parlament və bələdiyyə – inamlı qələbələr qazanaraq ulu öndərin, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun alternativsiz olduğunu sübut etmişdir.
Bu gün gənc dövlətin bünövrəsinin möhkəmliyi və həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi məhz müasir cəmiyyətdə əsl rəhbər obrazının ən mühüm xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən dövlət başçısı İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərinin, zəkasının, siyasi iradəsinin və uzaqgörənliyinin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində cənab İlham Əliyevi yeni mərhələdə ölkəyə rəhbərlik etməyə qadir şəxsiyyət kimi gördüyünü, bir çox işlərin onun tərəfindən uğurla başa çatdırılacağına inamını ifadə etmişdi: “O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm
İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.Tarix boyu tarixi-siyasi, coğrafi şəraitdən, siyasi sistemin xüsusiyyətindən asılı olmayaraq liderlik fenomeni milli dövlətin formalaşmasında və inkişafında həlledici rola malik olmuşdur.

Elə çətin, ağır sınaqlarla üzləşdiyi vaxtlarda xalqı öz ardınca apara bilən tarixi şəxsiyyətlər yetirmiş Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcud olması və bugünkü sürətli inkişafı da liderlik amili ilə birbaşa bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ümummilli lider Heydər Əliyev öz ağlı, iradəsi, qərar qəbul etmək səriştəsi, insanlara doğru yolu göstərmək bacarığı ilə xalqı vahid amal uğrunda səfərbər edərək ölkəmizi böyük bir bəladan qurtardı.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, ulu öndərin böyük çətinliklər hesabına Azərbaycan siyasi palitrasında milli siyasi iradəni təmsil edən avanqard siyasi qüvvəni – Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratması ölkə tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri idi. Yarandığı gündən əsas məramı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsindən, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən, demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət qurulmasından, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi sabitlik, milli həmrəylik, güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan ibarət olan partiyamız geridə qalan 26 ildə öz məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmişdir. Məhz uğurlu fəaliyyətin nəticəsidir ki, 700 mindən çox üzvü olan YAP ölkədə keçirilmiş bütün seçkilərdə – prezident, parlament və bələdiyyə – inamlı qələbələr qazanaraq ulu öndərin, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunun alternativsiz olduğunu sübut etmişdir.
Bu gün gənc dövlətin bünövrəsinin möhkəmliyi və həyata keçirilən strategiyanın səmərəliliyi məhz müasir cəmiyyətdə əsl rəhbər obrazının ən mühüm xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən dövlət başçısı İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərinin, zəkasının, siyasi iradəsinin və uzaqgörənliyinin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində cənab İlham Əliyevi yeni mərhələdə ölkəyə rəhbərlik etməyə qadir şəxsiyyət kimi gördüyünü, bir çox işlərin onun tərəfindən uğurla başa çatdırılacağına inamını ifadə etmişdi: “O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm
İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Xalqımızı bir daha Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək yolunda aparılan işlərdə fəal iştirak etməyə dəvət edirəm.Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı və səadət arzulayıram.

Etibar Hüseynova
Qarabağ Müharibəsi Əlilləri,Veteranları və Şəhid Ailələri ictimai birliyinin Bərdə filialının sədri

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.