Tərəfdaşlar

  1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və onun müxtəlif agentlikləri;
  2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun müxtəlif agentlikləri;
  3. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası;
  4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu;
  5. Bakı Mühəndislik Universiteti;
  6. “Memarlıq, İnşaat və Dizayn” İctimai Birliyi;
  7. Ukrayna Mühəndislik və İnşaat Texniki Axtarışları İnstitutu;
  8. Ukraynalı Professor Katzenbax və Tərəfaşları adlı Mühəndislik Şirkəti;