HomeİDARƏ HEYƏTİ

İDARƏ HEYƏTİ

Mehdi Mehdiyev

Mehdi Mehdiyev

Sədr

(Məlumat)

 

Əlisəfa Quliyev

Əlisəfa Quliyev

Sədr Müavini

(Məlumat)

 

Şura Musayev

Şura Musayev

Sədr müavini

(Məlumat)

 

Aris Məmmədov

Aris Məmmədov

Mərkəzi Nəzarət Təftif Komisiyasının Sədri

(Məlumat)