Şəxsi inkişaf və sos­ial bacarıqların art­ırılması

Ruhani inkişaf həmişə fərdi böyümə ilə müşayiət olunur, çünki bir insan dünyaya açıq bir düşüncə ilə, eqonun təhrifedici prizmasından baxmağı öyrənir. Ruhani bö­yümə prosesi ilkin müdrikliyi (sözsüz bi­lik) buraxır, intuis­iyanı artırır və sizi daha çevik edir, yaradıcılığınızı sərb­əst buraxır.

Hərəkətlərinizin səb­əbini və nəticəsini gündəlik həyatınızda görməyi öyrənirsiniz ki, bu da səhvləri tez bir zamanda düz­əltməyə və müxtəlif sosial bacarıqlara daha təsirli şəkildə yiyələnməyə imkan ve­rir. Başqa insanların davranışlarının sə­bəblərini görməyi, onları daha yaxşı başa düşməyi və yalnız başqaları ilə iş bir­liyində mövcud olan bu imkanlardan istif­adə etməyi öyrənirsi­niz. Uğur həmişə baş­qa insanlarla əlaqəl­əndirilir; cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqə qurmadan müvəffəq olm­aq mümkün deyil. Buna görə də mənəvi və fərdi böyümə sayəsin­də meydana gələn üns­iyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarının yaxşı­laşdırılması çox fay­dalıdır!

 

Həlimə Əliyeva

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.