Rəhbərlik

Baş redaktor-Aris Məmmədov

Texniki redaktor-Namiq Nəcəfov

Qrafik dizayner-Solmaz Məmmədli

Müxbir-Həlimə Əliyeva

Operator – Ataman Əliyev