Rəhbərlik

Direktor-Aris Məmmədov

Direktor müavini-Arif Nəcimov

Mühasib-Xalidə Rəhimova

Qrafik dizayner-Solmaz Məmmədli