Home

Vətən Naminə

30 noyabr 2015-ci il. Yaponiyanın MBS televiziya

30 noyabr 2015-ci il. Sənədlərin imzalanması mərasimindən