Home

Vətən Naminə

Əziz döyüşçü yoldaşlarım, bacılar və qardaşlar! Mübarək