Fikir və söz azadlığı

Düşüncə insanı digər canlılardan fərqləndirən bir qabiliyyətdir. Bu, insanın doğulduğu andan gələn təbii xüsusiyyətidir. İnsan daim axtarışda olan, varlıq şərtlərini araşdıran bir məxluqdur. İnsan bu xüsusiyyəti sayəsində ətrafdakı hadisələri müşahidə edir, onlar haqqında qiymətləndirmələr aparır, verdiyi mühakimələrə uyğun olaraq davranışlarına istiqamət verərək həyatına məna verir. İnsanın öz azad iradəsi ilə həyatını anlamağa çalışması və şəxsiyyətinin inkişafı eyni vaxtda baş verir. Buna uyğun olaraq, həyatı mənalı etmək üçün edilən hər bir səy həm də şəxsiyyətin inkişafı üçün bir fəaliyyətdir.

Şəxsiyyətinin inkişafında insan bir tərəfdən maddi imkanlarını təmin etməklə fiziki varlığının qorunmasına, digər tərəfdən isə azadlıqlar vasitəsilə mənəvi tərəfinin zənginləşməsinə ehtiyac duyur. Burada fikir azadlığı bu ikinci sahənin tələblərinə cavab verən zəruri element kimi meydana çıxır. Bu qərar həm fərd üçün, həm də cəmiyyət üçün keçərlidir. Əgər belədirsə, həm fərdin, həm də cəmiyyətin inkişafında fikir azadlığının əhəmiyyəti aydındır. İnsan cəmiyyətlərinin sürətli inkişafı, sosial mühitdə qarşılıqlı təsirlər nəticəsində düşüncənin yeni formalara çevrilməsi bu gün fikir azadlığının daha böyük əhəmiyyət kəsb etməsini zəruri etmişdir. Həqiqətən də texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi, sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçidin yaşandığı müasir dünyada informasiya mühüm hadisə kimi meydana çıxır. Fikir azadlığının milli sərhədlər daxilində şəxsiyyət və cəmiyyətin inkişafı baxımından əhəmiyyətindən əlavə, milli sərhədləri aşan səviyyədə yaratdığı müsbət nəticələr onun qanunla möhkəm təminatlarla bağlanmasını zəruri edir. Əslində, ümumən hüququn məqsədi cəmiyyətdə yaşayan fərdin azadlıqlarını davamlı şəkildə genişləndirmək üçün cəmiyyətin davamını təmin etmək, şəxsiyyətin azadlıqlarını lüzumsuz məhdudiyyətlərdən və müdaxilələrdən qorumaqdır.

 

Həlimə Əliyeva

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.