Home

Vətən Naminə

Azərbaycan Respublikasında Silahlı Qüvvələrin Hərbi Təhsil

Mingəçevir Gənclər Evində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

-Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin vəsatəti ilə