Home

Vətən Naminə

Pensiya təyinatı üzrə xidmətlərin avtomatlaşdırılmış mexanizmini

Fərdi hesablardakı pensiya kapitalı məbləğləri də indeksləşdirilərək