Home2017September

September 2017

Ölkəmizlə Dünya Bankının  əməkdaşlığı çərçivəsində ötən

Ölkəmizdə əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi